Advokátní kancelář Mgr. Pavel Hubálek Spacer

Advokátní kancelář
Mgr. Pavel Hubálek, advokát
zapsán v seznamu advokátů ČAK pod reg. č. 04274

Komplexní právní služby v oblasti občanského, rodinného, obchodního a trestního práva, převody nemovitostí, zastupování před soudem.

Právní praxe a působení v advokacii od roku 1993:

  • 1993 absolvoval právnickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze
  • 1993-1996 advokátní koncipient AK Brož & Sokol
  • 1997-2005 advokát v AK Brož & Sokol & Novák
  • od 2005 samostatná advokátní praxe

Mgr. Pavel Hubálek, advokát
Na Příkopě 1047/17
110 00 Praha 1 – Staré Město

mobil: 777 003 096
e-mail: pavelhubalek@volny.cz, info@pavelhubalek.cz
URL: http://www.pavelhubalek.cz